Hopp til innholdet

Vannføring og trykktap

Når brannvesenet ikke har tilstrekkelig slokkevann, har beredskapen liten verdi.

Vi har 3 hovedkilder til slokkevann:

 • Offentlig vannledningsnett
  6 tommer vannledning med c/a 18 liter per sekund. Ringlednings-system med 2 stykker vannrør i hver retning.
  Stoppeventiler normalt i hvert kryss. Viktig å ha oppdaterte vannledningskart. 2 former for uttak; hydrant og brannkum (stender i kum)
 • Tankvogn
  Egen tankvogn med egen pumpe for seriekobling med brannvogn. Eller brannvognens egen tank.
 • Åpen kilde
  Faste på forhånd tilrettelagte punkter. Det kan også være tilfeldige punkter ved behov.

Brannkummen er merket med “BK” skilt. Den må kontrolleres jevnlig. Bruk stige for å komme ned, stender for å ta ut vann. HMS: Tilstrebe å være to som jobber med en kum om gangen.

Brannhydrant er en stolpe som står ut, typisk at det står “ESCO” på den – kan komme i forskjellige utførelser. Må dreneres etter bruk, og kontrolleres jevnlig.

Håndregler

 • Strømningstapet per 100 meter slangeutlegg med 65 mm slange er 15 mVS – 1.5 bar
 • Strømningstapet per 50 meter slangeutlegg med 38 mm slange er 20 mVS – 2 bar.
 • Høydetapet er 10 mVS – 1 bar per 10 meter terrengstigning. (Tilsvarende gevinst ved synkende terreng.)
 • Legg to parallelle fødeslanger når vannføringen overstiger 500 l/min.
 • Ved trykkforsterkning skal inngangstrykket til pumpen ligge mellom 20-40 mVS under drift. (Ved for lavt trykk kan det være fare for at slangen inn på pumpen klapper sammen.)

Definisjoner

Trykk:
Trykk defineres som kraft per flateenhet. I «brannspråket» oversettes dette til meter vannsøyle – mVS fordi det synliggjør en brannpumpes løftehøyde eller terrengets innvirkning på slangeutlegget. 10 mVS = 1 bar.
Vannføring:
Vannføring defineres som vannmengde per tidsenhet, for eksempel l/min. Fra en brannkum bør det være mulig å hente ut 2000 l/min med slokkevann, men det kan variere lokalt. Fra en åpen kilde vil det være pumpen som regulerer dette.

Pumper

 • Pumpenes kapasiteter reguleres av hastigheten/turtallet
 • Trykket leses av både på sugesiden (inngangstrykket) og på trykk-siden (utgangstrykket) ved hjelp av 2 manometer.
 • Sugeslangene er laget for å tåle et innvendig undertrykk. En vanlig brannslange tåler ikke dette og vil suges flat.
 • Effektive sugehøyde varierer fra pumpe til pumpe. Normalen er 3-4 meter, men noen klarer helt opp til 7-9 meter. Pumpene plasseres alltid så nært vannet som mulig.

Håndregler; Unngå trykk over pumpas maksimale utgangstrykk. Inngangstrykket skal ligge på mellom 20-40 mVS (2-4 bar) under drift.

Stempelpumpe – en pumpe der virkemåten kan forklares nesten som en sykkelpumpe.

Sentrifugalpumpe – i dag benyttes denne fordi den gir stor ytelse til relativ lav vekt og kostnader. Formet som en turbo (om du kan litt bil) eller sneglehus (om du kan snegler)

Sugeside – mano-vakuummeter:
Viser suget / vakuum opprettet for å dra vann inn i pumpen.
Trykkside – trykkmanometer:
Trykk som gis videre fra pumpen.

Plassering av pumpe:

 • Ha den så nærme vannkilde som mulig
 • Sugesil bør være minimum 50 cm under vannoverflaten
 • Underlaget pumpen står på må være stabil og forutsigbar
 • Pumpen må stå stødig
 • Pumpen må stå vannrett slik at du kan peile olje, være sikker på det du leser, osv.

Plasser sugesil medstrøms i en elv. Unngå at sugeslangen får bøy på seg som ligner en banan. Da risikerer du luft i toppen av slangen som ligger og skaper turbulens, ujamnt trykk, osv.

Strømningstap

Når vannet strømmer igjennom en slange, benyttes en del av energien til å overvinne friksjonen mellom vannet og slangens innside. Denne energien tas fra vannets trykk og det oppstår et strømningstap.
Trykktap reguleres av:

 • Vannmengde
 • Slangetypen (dimensjon og beskaffenhet)
 • Utleggets lengde
 • Vannets hastighet
 • Terreng / høyde

Øk pumpetrykket og / eller seriekoble pumper for å kompensere for minsket vanntrykk.