Hopp til innholdet

Selve utrykningskjøringen blir gjort av sjåfør på bilen. For å få lov til å kjøre utrykning, kreves det at sjåfør har gjennomgått kursing, teoriprøve og oppkjøring på “kode 160”. 160 er en kode som blir satt inn i førerkortet til nevnte sjåfør, som viser at vedkommende har bestått oppkjøring og har nødvendig opplæring. Det er strengt talt et kompetansebevis, og ikke et eget førerkort / klasse.

Kongen gir regler om adgang til å fravike det som er fastsatt i eller i medhold av § 4, 5, 6, 7, 8 og 9 for fører av utrykningskjøretøy, (…)

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven), § 11.

Kravene til dette kompetansebeviset er følgende:

  • Oppfylt helsekrav til klasse 3 (Førerkortklassene D1, D1E, D, DE)
  • Fører må ha fylt 20 år
  • Fører må ha hatt klasse B sammenhengende i de siste 2 årene
  • Fører må kunne dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som betinger behov for å kjøre utrykning (utrykningsetater, røde kors, osv)

Før i tiden var det ikke krav til oppkjøring på 160 slik som i dag. Da fikk sjåfør internopplæring og brukte sunn fornuft i kjøringen. Det viste seg at å sette flere med alminnelig kjøreerfaring til å manøvrere et kjøretøy som gjerne bryter fartsgrensen og andre restriksjoner, og det gjerne under stress; førte til ulykker. Derfor ble det krav til kursing, teoriprøve, og oppkjøring på dette kompetansebeviset.

Denne siden har ikke som mål å utdanne deg til utrykningssjåfør, men du som er interessert i brannfaget er enten ansatt, underveis i prosessen, eller interessert i å lære. Og da går du neppe rett inn i en sjåførstilling; bruk derfor denne informasjonen til å forstå hva sjåføren din gjør, slik at du kan hjelpe vedkommende kjøre sikkert.

Det er krevende å kjøre utrykning

Noen mener det er lettere å kjøre personbiler med blålys siden de er små og lett å manøvrere. Noen mener det er lettest å kjøre brannbil i utrykning siden den er større og får mer oppmerksomhet og derfor blir en lettere sett. Uansett mening, er det enighet i at å kjøre utrykning med de fare- og stressmomentene som finnes er vanskelig.

Et kjøretøy i utrykning er fortsatt ansvarlig for både egen og andres sikkerhet, og fravikelse fra fartsgrense og andre restriksjoner skal bare gjøres om dette er nødvendig, hensiktsmessig og forsvarlig. En setter fortsatt ned farten før kryss, en passer alltid på for fotgjengere, og en kommuniserer fortsatt i trafikken. Men dette gjerne i større hastighet, med flere momenter, og i varierende forhold.

Sjåfør og mannskap på utrykning har fokus på å komme seg frem raskest mulig. De vil også ha fokus på egen situasjonsforståelse angående hva som venter de når de er fremme og skal starte en innsats. Noen ganger må de også håndtere flere radioer og dialoger, kart og meldinger. Det krever samhandling på et annet nivå.

En slik utrykningssjåfør er gjerne stresset og i en helt annen verden enn Ola og Kari som er på vei hjem fra Rema 1000, eller Jan som kjører til jobb. Ola, Kari og Jan kan være uheldige og befinne seg i sporet der utrykningskjøretøyet er på vei, og da blir de plutselig involvert i en trafikksituasjon der utrykningskjøretøyet krever fri bane ved hjelp av blålys. Dette krever samhandling, og at flere tar del i en aktiv kjøring for å få utrykningskjøretøyet frem.

Med flere individer involvert, som har ulik fokus; så skal utrykningssjåføren være lært opp i effektiv trafikkhåndtering. Sjåføren som “kjører blått” har noen teknikker som kan brukes for å kommunisere med andre trafikanter. Dette kan være å holde avstand fra trafikk som venter på rødt lys istedenfor å skubbe de ut i et farlig kryss og deretter lage full stopp. Det kan være å legge seg i motsatt kjørefelt tidlig slik at motgående trafikk ser utrykningen tidligere og får gitt plass før det er for sent. Det kan være å slå av sirenen og blålyset (selv under utrykning) for å unngå å stresse trafikanter slik at de utsetter seg selv eller andre for skade, eller hindrer trafikkflyten.

For noen stresser med en gang de ser blålys i speilet, og det fører til så mye; klatring på fortauskanter, bråstopp, fullstendig trafikkork, farlige situasjoner, forbikjøringer og liknende. Det er uønskelig.

Utrykningssjåføren skal få seg frem hurtig og effektivt, og dette oppnår vedkommende bare hvis de tenker seg om og tar ting rolig.

Flat pedal og masse lyd

Det å bruke unødvendig masse lyd, lys og hastighet er ikke ønskelig. Dette skaper masse oppmerksomhet som kan være en god ting, men det har veldig mange ulemper. For eksempel; Sjåfører blir stresset om du har på sirene, tuter, og blinker med lys rett bak de i et kryss. Dette kan de ta som kommunikasjon om at de skal kjøre på rødt lys for å slippe deg forbi. Om dette ikke er ønskelig, noe det neppe er, er det bedre å holde tilbake lengre bak i krysset, og slå av sirene men beholde blålys. Da blir de å se deg i speilet, og muligens forstå at du ikke vil sende de ut i tversgående trafikk og risikere personskade.

En prøver å holde så lav profil som mulig, og unngår å nytte sirene om en kan unngå dette.

3. Fører av utrykningskjøretøy som krever fri veg, skal varsle med blinkende blått lys. Særskilt lydsignal kan nyttes i tillegg, men bare når det er nødvendig.

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler), § 14.

Som du ser – og som de lærer i Trondheim: Slow is smooth and smooth is fast.

Utrykningsutstyr

Utrykningskjøretøy skal være godkjent dette av Statens Vegvesen. Dette søker brannsjefen (i vårt tilfelle) om. Kjøretøyet bør ha forsterkede deler, og skal ha synlig blått blinkende lys. Sirenen skal kun være mulig å betjene om blålyset er aktivt.

Oftest har sirenen to toner; og ofte bruker en bilens horn for å skifte mellom toner. Toneskiftet kan være nyttig for å tiltrekke seg ekstra oppmerksomhet, for eksempel ved innkjøring til kryss.

Videre ekstrautstyr er ofte frontmontert ekstralys. Dette bruker sjåførene ofte som lyshorn; for å rette oppmerksomhet til seg selv fra kjøretøy foran. Ellers fungerer det som vanlig ekstralys for bedre sikt. Noen biler har også kontroll av lysbjelken på taket, hvor en kan skifte lys- og blinkemønster og farge (fra blått til oransje/gult.)