Hopp til innholdet

bfl

Lover, forskrifter og veiledninger

Lov
En lov omfatter de rettsregler som er utferdiget av lovgivningsmakten, i Norge av stortinget og regjeringen i samsvar med Grl.

Forskrift
En rettslig bindende regulering som må ha hjemmel i lov. Forskrifter gis som regel av Kongen i statsråd eller et departement. Forskrift må ha hjemmel i gyldig lov og kan i likhet med lover ikke gis tilbakevirkende kraft. Må ikke være i strid med andre lover.

Veiledning
Kan utøves i både teoretiske og praktiske sammenhenger og innebærer å stimulere til læring og utvikling. To-veis-prosess, alle parter er delaktige.

Les mer »Lover, forskrifter og veiledninger