Hopp til innholdet

Slokkemidler

En typisk brann kan slokkes på fire måter.

  1. Fjerne det brennbare materialet (lemping)
  2. Senke temperaturen til under materialets antennelsestemperatur (kjøling)
  3. Redusere / fjerne tilgangen på oksygen (kveling)
  4. Tilføre kjemiske stoffer som virker forgiftende på forbrenningsprosessen

Branntrekanten består av oksygen, temperatur, brannbart materiale.

Brannfirkanten består av branntrekanten pluss en kjedereaksjon som gir en firkant.

Kjøling er å senke temperaturen i reaksjonsområdet til under temperaturen som trengs for å opprettholde forbrenningsprosessen. Kvelning er å justere mengdeforholdet mellom de ulike sidene i branntrekanten slik at forbrenningsreaksjonen ikke kan fortsette. Lemping er å fjerne det brennbare materialet og stenge tilførselen av brennbar gass og væske. Dette gjør du tidlig i forbrenningsfasen, og du får det bare til om du har god beskyttelse og det er lite varme.

Slokke-effekter

Vann og skum: hovedsaklig kjølende.
Karbondioksid, pulver, vanndamp, skum: Hovedsaklig kvelende.
Skum: Både kjølende og kvelende.

Slokketeknikk

  1. Ha vinden i ryggen
  2. Rett strålen mot flammens rot (unntatt ved væskebrann)
  3. Kontroller at ilden er slukket

Vann som slokkemiddel

De aller fleste branner slokkes med vann.

En liter vann gir 1700 liter vanndamp ved 100 grader Celsius.
Vann tilsettes antifrostmiddel for bruksområder helt ned til minus 30 grader Celsius.
Urent vann kan lede strøm.
Vann kan gi skader om det ikke brukes rett.
Vann kjøler svært godt, men kveler i tillegg. Vann senker overflatetemperaturen for å stanse gassutviklingen.

En husbrannslange / vannapparat er best egnet mot brann i tre, papir og tekstiler. Anvendelsesområdet er i hovedsak bolig og industri. Om apparatet er egnet for bruk i elektriske anlegg, skal det fremgå av apparatets forsideetikett.

Fordeler med vann er at det er rimelig, og du har god tilgang på det. Det gir god kjølende effekt.
Ulemper med vann er at det ikke er frostsikkert med mindre en tar ekstra steg. Det kan ikke brukes mot brann i fett, magnesium, aluminium og sink. Det kan gi store sekundærskader.

Pulver som slokkemiddel

Finnes i hovedsak på apparat. Apparat deles inn i forskjellige brannklasser:
A – Faste organiske materialer som tre, tekstiler, papir
B – Væsker. Bensin, olje, lakk, maling
C – Gasser. Propan, butan, metan
D – Metaller. Men dette brukes ikke i følge sertifiseringsordningen

Pulver er et kvelende slokkemiddel, det kjøler svært lite.
Det består av mange små pulverkorn som gir en stor overflate. Pulveret binder opp varmen og stanser forbrenningsprosessen. Effekten avhenger av pulverets kjemiske og fysiske sammensetning. Pulver kan ha negativ virkning på liv og helse. Det har også en innvirkning på miljøet. Det kan være veldig vanskelig å få bort.

Fordeler med pulver er at det er effektivt mot branner i væske og gasser. Det er ikke giftig. Det kan fraktes gjennom rør i lange strekninger. Det kan brukes i alt fra -60 grader til +60 grader Celsius. Det leder ikke elektrisitet. ABC pulver har utvidet bruksområde. Pulverskyen beskytter litt mot strålevarme.
Ulemper med pulver er at det har lite kjølende effekt. Det forurenser mye, og kan hindre sikten i et lukket rom.

Et pulverapparat skal ifølge NS-EN ha en minimums funksjonstid på 6 til 15 sekunder. Dette er viktig.

Skum som slokkemiddel

Skum består av en liten andel skumkonsentrat, en større andel vann, og ofte en stor andel luft.
Blandingsforholdet vann mot skum er en konstant; det er skumrøret som blander inn luft, som er avgjørende for tykkelsen på skummet.

Skumrør lar deg mikse inn luft i rett verdi til jobben. Vi har tre typer.

  1. Tungskumrør
  2. Mellomskumrør
  3. Lettskum (dannes ved hjelp av lettskumaggregat)

Fordeler med skum er at det gir liten etterskade. Det har en kjølende effekt og er rimelig å etterfylle. Det hindrer retenning og fåes i større beholdere for industri.
Ulemper med skum er at det ikke er frostsikret og kan gi korrosjonsskader.

Skum som slokkemiddel er kvelende, kjølende og stenger oksygen ute.
Skum mot væske hindrer tilførsel av oksygen og hindrer avgassing fra væsken. Vanninnholdet kjøler.

Håndslokkere med CO2

Karbondioksid er fargeløs, luktfri, ikke brennbar og leder ikke elektrisk strøm. Gassen er kvelende – luftens oksygennivå reduseres til et nivå hvor forbrenning ikke kan finne sted. En andel av CO2 på 30-50% av rommets volum vil gi slokking.
CO2 egner seg til branner i væsker og elektriske installasjoner.