Hopp til innholdet

Oversikt

Lover, forskrifter og veiledninger

Lov
En lov omfatter de rettsregler som er utferdiget av lovgivningsmakten, i Norge av stortinget og regjeringen i samsvar med Grl.

Forskrift
En rettslig bindende regulering som må ha hjemmel i lov. Forskrifter gis som regel av Kongen i statsråd eller et departement. Forskrift må ha hjemmel i gyldig lov og kan i likhet med lover ikke gis tilbakevirkende kraft. Må ikke være i strid med andre lover.

Veiledning
Kan utøves i både teoretiske og praktiske sammenhenger og innebærer å stimulere til læring og utvikling. To-veis-prosess, alle parter er delaktige.

Les mer »Lover, forskrifter og veiledninger

Slokkemidler

En typisk brann kan slokkes på fire måter.

  1. Fjerne det brennbare materialet (lemping)
  2. Senke temperaturen til under materialets antennelsestemperatur (kjøling)
  3. Redusere / fjerne tilgangen på oksygen (kveling)
  4. Tilføre kjemiske stoffer som virker forgiftende på forbrenningsprosessen

Branntrekanten består av oksygen, temperatur, brannbart materiale.

Brannfirkanten består av branntrekanten pluss en kjedereaksjon som gir en firkant.

Kjøling er å senke temperaturen i reaksjonsområdet til under temperaturen som trengs for å opprettholde forbrenningsprosessen. Kvelning er å justere mengdeforholdet mellom de ulike sidene i branntrekanten slik at forbrenningsreaksjonen ikke kan fortsette. Lemping er å fjerne det brennbare materialet og stenge tilførselen av brennbar gass og væske. Dette gjør du tidlig i forbrenningsfasen, og du får det bare til om du har god beskyttelse og det er lite varme.

Les mer »Slokkemidler

Brannbilkjennskap

Det å kjenne til sin egen brannbil er svært viktig. Ofte må en ha utstyr raskt fremme for å fungere i en situasjon. Dette kan være alt fra en vannflaske til en lett filtermaske til et pulverapparat. En kan tenke seg at det å kjenne til hver enkelt lille gjenstand ombord en svær lastebil er umulig, men det kommer seg om du gir det litt tid og øvelse.

Det anbefales at to og to går sammen i makkerpar og spør den andre om å finne et objekt på bilen, og ta dette frem. Om en gjennomfører en slik lek / øvelse flere ganger, begynner man å ha en grei forståelse for hvor ting er plassert. Dette må også vedlikeholdes.

Les mer »Brannbilkjennskap

Røykvern

Komprimert luft fra kompressor fylles i flaske. Flasker varierer i størrelse og trykk etter funksjon, men vi har flasker som vi fyller til 300 bar. Minimum trykk for å starte røykdykkerinnsats: 270 bar. Tilbaketogsignalet kommer på 50 bar. Flasker som har tape foran er klare til bruk. Flasker med grå tut har reduksjonsventil. Vi bruker disse. Flasker med svart tut har ikke reduksjonsventil. Bruk disse bare om føring. Maskene skal testes i henhold til rutiner fra leverandør. Dette gjør de for oss. Bruk flush-knappen til å få ekstra luft, men ikke sløs.

Les mer »Røykvern