Hopp til innholdet

Mennesker i spesielle situasjoner, med spesielle behov

I en verden av utrykninger så er det ofte en havner i situasjoner der mennesker har noe som enten plager de, eller at de sliter med en rekke ting. Dette er et tema som en ofte lærer lite om.

Det er et sensitivt tema, men noe en likevel bør ta opp. Målet på denne nettsiden er å ta denne problematikken for seg på en faglig måte, for å gi litt innblikk for de som er ferskest i yrket. I følge WHO, tar til sammen over 1 million mennesker livet sitt i året. I Norge tar omtrent 550 mennesker livet sitt per år. Dette er faktiske selvmord, og da antar vi at det naturligvis er flere selvmordsforsøk som ikke leder til døden.

I tillegg til dette, og noe urelevant – er at eldre utvikler demens. Dette er oftest kroniske sykdommer som hindrer eller forstyrrer hjernen på ulike vis. Noen kan trekke seg tilbake, og noen kan bli voldelige. Enkelte kan også forandre seg veldig, og slite psykisk.

Man finner også de med psykiske plager, funksjonshemming og ulike kognitive svekkelser.

Slike mennesker skal man behandle med respekt, alvor, medfølelse og forståelse.

Selvmord og redusert livslyst

Depresjon er en diagnoserbar lidelse som dessverre mange er plaget av. Den er ikke universell i form av at alle symptomer er like, selve opplevelsen av depresjon er svært ulik fra person til person. Ofte er de som er påvirket av denne tilstanden ukjent med at de faktisk er deprimerte. Noen har også vært deprimert så lenge at de har gjort seg kjent med tilstanden, lært mye om behandling og funksjonen bak den, og de kjenner tross alt ofte til sin egen tilstand bedre enn leger og andre helsepersonell.

Om vi kommer ut for en person som er i ferd med å begå selvmord, skal en være forsiktig. Dette er et medmenneske som lider og sliter med plager som vi ofte ikke kan se. Å forklare en prosess og rutine hvor en hjelper noen i en slik situasjon er umulig, da alt er individuelt og forskjellig fra situasjon til situasjon. Det er mulig å gjøre vondt verre om en tilnærmer seg på feil måte, og ofte er det nødvendig å tilkalle et ambulerende psykiatrisk team om dette er tilgjengelig.

Er selvmordsforsøket iverksatt og pasienten er svekket, går en frem med førstehjelp og annen redningsinnsats for å forsøke å bedre situasjonen.

Aldrende pasienter og demens

Pasienter med demens kan ha en enorm forandring i egen oppførsel. I tilfeller med Alzheimer, hvor hjernen gradvis blir dårligere og nevroner, nerveceller, svekkes. Disse mister også koblingen imellom hverandre, dør ut, og påvirker hjernen mer og mer etterhvert som tiden går.

Ved normal aldring, er det normalt at hjernen kan bli noe mindre over tid. Men en pasient som er lengre ut i Alzheimer sykdomsforløpet har en tydelig svekkelse.

Dessverre merker vi disse endringene ved at pasienten kan, som kjent, glemme. Noen kan bli voldelige senere ut i sykdomsforløpet, noen kan havne tilbake i tid og, for eksempel, spørre etter folk som har vært borte i flere tiår.

Noen som jobber med eldre sa en gang at en ikke bør si noen med Alzheimer i mot hele tiden. Å gang på gang minne de på noe, og fortelle de at de tar feil, er en belasting både for pårørende men også pasienten. Det kan være bedre å spille på lag, og derav få en gladere pasient.

Alzheimer er bare en form for sykdom som inntreffer når en blir eldre, det finnes flere. En kan også bli påvirket av slike tilstander i overraskende tidlig alder.

Funksjonshemming

Mennesker med en form for kognitiv funksjonsnedsettelse har også ofte et variabelt oppførselsmønster. Det er ikke nødvendig å nevne diagnoser, men det er et bredt spekter av lidelser som kan ha innvirkning på et menneske. Dette er medmennesker som vi skal behandle med respekt, og prøve hjelpe på en måte som er best for vedkommende. Noen reagerer ofte med angst og redsel når brann og redningstjenesten er i nærheten, for dette involverer nye ukjente personer, blinkende lys og høye lyder. Det er en typisk miks for å gjøre noen som allerede er utsatt for nervøsitet og redsel, enda mer redd og usikker.

Vi skal være skånsomme. Det er absolutt ikke vanlig for folk som krever en noe skjermet tilværelse å få mye kaos rundt seg.

Psykiske plager

Mennesker kan utvikle psykiske plager. Det er langt utenfor vårt fagfelt når det gjelder behandling, men vi kan komme i kontakt med mange forskjellige mennesker, og derav også noen som sliter på denne måten.

Vi må tenke igjennom hvordan vi best mulig kan tilnærme oss disse, om det bare er vi som kan tilnærme oss. Ofte bør en ambulerende psykiatrisk team tilkalles, om så kommunepsykologen. En bør opprette kontakt med institusjon som eventuelt er kjent med vedkommende. Fellestrekket her er samme som nevne ovenfor; skånsomt, sikkert, og forsiktig.

Det er umulig å gi en step-by-step plan for slike ting. Denne korte oppsummeringen er bare for å plante noen tanker hos deg, slik at du står bedre rustet om du skulle havne i en ukjent og relevant situasjon.

Egensikkerhet er førsteprioritet, og HMS gjelder også i brannyrket.