Hopp til innholdet

Hvordan bli brannkonstabel i 2020

Overskriften sier 2020 fordi det er bare et tidsspørsmål før fremgangsmåten blir forandret, med fagskole og en bedre måte å gå frem på.

I dag fører NBSK (Norges Brannskole) et grunnkurs på 8 uker, hvor elever lærer seg det fundamentale innen teknikk, utstyr og det som ellers bør kunnes. Dette kurset er forbeholdt de som allerede er ansatt i et brannvesen, – noe som setter en stopper for de som ønsker utdanningen men ikke har jobb enda.

Derfor er det noe bak frem i dag. En må først bli ansatt som aspirant / vikar i brannvesenet, deretter bli sendt på utdanning av brannvesenet, og så bli ansatt på fulltid. Mange små kommuner uten heltidskasernering (døgnbemanning, brannfolk på fulltid) tar inn lokale håndverkere og folk i andre yrker, og gir de en deltidsstilling med et grunnkurs hos NBSK.

For å starte en ordinær karriere innen et brannvesen, er det typisk at de krever at du har gjennomført videregående skole. Enten studieforberedende, eller yrkesfag – eller noe tilsvarende dette. De ønsker ofte også at en har hatt fast jobb i over to år, er i god fysisk form, og består opptaksprøver og intervju.

Om ditt lokale brannvesen er stort, vil de nok ha en egen nettside der de lister opptakskrav og det som må til for å søke hos de. Derfor bruker de som ønsker jobb å trene seg opp til kravene, lese brannteori, og prøve å sette seg inn i fagfeltet.

Noen gjengangere til krav for en fulltid brannkonstabelstilling er følgende:

 • Fast jobb i over to år, uavhengig av stilling
 • God fysisk form
 • Tilfredsstillende vandel / politiattest
 • God lokalkunnskap
 • Førerkort klasse B og C (Noen krever også CE)

Om en i tillegg kan stille med andre kurs og kompetanse, så er dette selvfølgelig en fordel. Slike kurs er for eksempel:

 • Motorsag kompetansebevis
 • Utrykningssertifikatet (Kode 160)
 • Båtførerprøven
 • Snøscootersertifikatet (Avhengig av geografi)
 • VHF sertifikatet
 • Brattkortet
 • Sikkerhetskurs
 • Førstehjelpskurs

Unge og lovende som ønsker seg en stilling som brannkonstabel, søker seg også inn i Forsvaret. Forsvaret trenger røykdykkere og brannfolk, og har i flere år hatt egen utdanning for dette. Mange av disse kursene er godkjent kompetanse til å bruke i det sivile, og det kan anbefales å gå den veien. Det betyr ikke at en er garantert en jobb som brannkonstabel etter førstegangstjenesten, men det betyr at en stiller sterkere enn mange andre.

I fremtiden

Fremover, om noen år, blir det opprettet en fagskole for brann og redning. Det er masse som er ukjent med denne linjen fortsatt, så det er lite å forklare. Mer informasjon finnes her.