Hopp til innholdet

I denne sammenheng brukes “havariutstyr” om det utstyret som nyttes ved et større uhell. Enten med flere små kjøretøy, eller ett stort. Tenk ulykke i større skala.

Typisk for dette er flystyrt eller for eksempel kollisjon mellom større og tyngre kjøretøy; typisk med mange mennesker involvert.

Prioritering i denne sammenheng er å frigjøre pasienter fra farlige miljø slik at medisinsk personell får begynne å utrede, behandle og transportere. Vi har noen enkle gjengangere med tanke på utstyr i slike situasjoner:

Motorsag beregnet for redning

MS 461-R - Emergency services saw

En slik motorsag er typisk en motorsag av den dyrere typen. Den har gjerne over 50 ccm motorstørrelse, forsterket kjede som skal tåle saging i tynn- og lettmetall, og en skinne langs sverdet (sverdet er den delen som holder kjedet) som gjør at en kan begrense hvor mye av sverdet som skal stikke inn, og hvor mye som er eksponert. Denne skal fungere godt på det meste, så lenge godset ikke er alt for tykt.

For en slik sag så er det viktig å bruke hørselsvern, ansiktsskjold, og ofte maske eller pressluftapparat (metallstøv, glasstøv, asbest) – en bruker også vernebukse og vernesko, da feil bruk av motorsag har ofte alvorlige konsekvenser.

Bensindrevet kappemaskin

Denne er å betrakte som en stor og tung, men effektiv vinkelsliper. Den fungerer på en annen måte enn en redningsmotorsag, da den har en skive som roterer fremme. Denne skiven kan være beregnet for lett- og tynnmetall, noe større gods, eller betong. En skal være forsiktig med typen skive som blir blir brukt, da feil type på feil materiale kan føre til at den sprekker eller blir sterkt svekket.

Det er viktig å kappe beint, – altså å unngå å skifte vinkel på maskinen under kapping. Dette kan føre til belastning på feil plass på skiven, og er ugunstig for helsen til både maskin og operatør. Selve motoren som driver kappskiven er å betrakte som lik en motorsag, bare uten noen funksjoner som er typisk motorsag.

Hydraulisk redningsverktøy

Slikt verktøy er noe en typisk forbinder med bilulykker. Amerikanerene kaller saksen for “jaws of life”, og det er mye sett i media.

LA County Firefighters Assn. - Drills & Apparatus Operator Info

Hydraulikk er når en bruker en olje med typisk lav viskositet (renner lett) for å få noe til å flytte på seg, rotere, eller stoppe. En klarer ofte å produsere flere titalls tonn med kraft ved å bruke hydraulikk – dette er nyttig for oss.

En hydraulikkpumpe driver oljen i en retning, som da kan fylle en sylinder og drive et stempel for å få noe til å flytte på seg. Samtidig kan oljen også drive en hydraulikkmotor.
Noe hydraulisk redningsverktøy krever et eget separat hydraulikkaggregat. Dette er en bensinmotor som driver en hydraulisk pumpe. Redningsverktøyet kobles så på dette aggregatet med slange, og slangen lar oljen drive redningsverktøyet. Bilde av dette til høyre.

Flere etater og avdelinger har heldigvis elektrisk (men fortsatt hydraulisk) redningsutstyr. Dette bruker batteri for å drive opp hydraulisk trykk, som gjør samme nytten uten separat aggregat.

Vi har typisk 3 typer hydraulikkverktøy:

Saks
Hydraulic Steel Cutting Tools

Dette verktøyet heter saks nettopp fordi den klipper hardt metall med flere tons makt. Typisk ofte brukt på A-stolpene til bil eller andre kritiske steder. Noen bruker disse på låser på store stålgjerder, kjetting og liknende. Kort fortalt så klipper denne det meste, og er et nyttig verktøy.

En bør være sikker på at det en klipper ikke er strømførende, inneholder trykksatt materiale og liknende.

Spreder
EQ029 Weber Hydraulic Rescue Equipment.pdf

En spreder er nesten som en saks, bare at den er flat og sprer utover. Den kan også bruke trykket innover; for å få til en form for “knusing”.

Den er ofte bruke for å lage en åpning mellom en fastklemt dør på kjøretøy, og resten av chassiet til kjøretøyet. Dette for å åpne døren og frigjøre. Noen spredere (som på vedlagt bilde; svart tupp) har også feste fremst på selve munningen slik at kjetting kan monteres. Dette muliggjør at sprederen kan gjøre det motsatte av å spre; den kan snevre inn og i samme bevegelse også dra to kjettinger mot hverandre. For eksempel for å flytte på tyngre objekt, løsrive noe, eller frigjøre.

Noen lærer også å bruke en spreder for å løfte biler. Da plasseres sprederen sikkert mot underlaget og bilens kanal, før en sprer; og derav løfter kjøretøyet. Dette krever trening, teknikk og skikkelig sikring.

Sylinder
En13204 Firefighting Hydraulic Rescue Cylinder Telescopic Ram - Buy Telescopic Ram,En13204 Ram,Hydraulic Rescue Ram Product on Alibaba.com

Dette er en løfte- og spredesylinder. Det er enkelt og greit et verktøy som utvider seg til å bli lengre. Brukes for eksempel til å utvide en åpning, forvri nevnte åpning, eller å flytte på tyngre objekt. Det finnes (blant annet) teknikker for å frigjøre folk fra kjøretøy ved bruk av slikt verktøy, hvor sylinderfoten går i gulvet helt fremst i kjøretøyet, og støttes opp mot B-stolpen på en bil. Dette krever trening og kunnskap, noe en får via internopplæring.

Sylinderene har ofte en mulighet til å forlenge de med ekstra munnstykker som gjør de lengre før de har utvidet seg. Dette er for å utnytte hele sylinderens kapasitet.

Løfteputer

Løftepute, Bergingspute 8 tonns | FINN.no

Løfteputene utvider seg når de fylles med trykkluft. Det er typisk at de skal ta, og tåle, rundt 8 bar. Det finnes flere modeller og størrelser med varierende spesifikasjoner. Det går an å stable løfteputene for å utvide kapasitetene. De er typisk laget av armert-og forsterket gummi og plast, og en kan være uheldig å punktere de. Derfor skal en alltid arbeide med sikring, og støtte putene mot underlag og kontaktflater som skåner de best mulig.

Putene har et munnstykke med en trykklufts-hurtigkobling der en slange går inn på. Slangen går fra puten til en enhet som kontrollerer inngangsventilen, slik at en kan regulere akkurat hvor mye en ønsker å fylle den nevnte puten. Noen slike ventiler har flere utganger slik at en kan kontrollere flere puter. Om en kobler slangen fra puten, (om en får det til når det er trykk i, dette vil være en utfordring) raser trykket ut. Derfor skal en naturligvis senke trykket sakte og forsiktig.

Løfteputene drives typisk av en trykkluftflaske på 300 bar. Dette er en flaske som blir brukt i pressluftapparater for røykdykking. For normal bruk kreves det oftest:

 1. Løftepute
 2. Reduksjonsventil
 3. Luftslanger (ulike farger for å sortere og se hva som går hvor)
 4. Luftflaske (200/300 bar)
 5. Kontroll- og styreenhet (regulerer trykket inn og ut av putene)
Sikkerhet ved bruk av løfteputer
 • Minst 75% av løfteputens overflate bør ligge under objektet den løfter
 • Unngå store vinkler som gjør at løfteputen kan bli skviset ut, eller gli ut
 • Objektet som blir løftet må sikres med skoler, klosser eller andre objekter
 • Ved glatt underlag, bør en sikre at det er nok friksjon slik at ingenting glir og blir uforutsigbart
 • Om putene står mot skarpe kanter, bør en legge noe imellom
 • Unngå varme objekter, og varmt arbeid som påvirker puten
 • Puten må ikke belastes med andre redskaper, som gir punktbelastning
 • Ikke stå i området der puten kan gli ut
Løftekraft

For å beregne løftekraft brukes denne formelen:
Trykk (bar) x flate (cm2) = løftekraft

Med økt løftehøyde, blir løftekraften redusert fordi puten får en rundere form, og mindre areal.

To puter stablet på hverandre: Økning av løftehøyden, løftekraften bestemmes av den puten med minst kapasitet og areal

To puter ved siden av hverandre: Den totale løftekraften blir lik summen av de to putenes løftekraft.

Vedlikehold

Vi er brukere av slike puter, og har vedlikehold vi skal gjennomføre. Dette inkluderer:

 • Rengjøring
 • Funksjonskontroll
 • Visuell kontroll etter hver bruk
 • Årlig kontroll som utføres etter produsentens spesifikasjoner

Dette vedlikeholdet omfatter både selve putene, men også alt utstyret som kreves for å bruke putene.

Løfteputene med utstyr skal testes av forhandler / leverandør hvert femte år. For Vetter løfteputer, anslår vi at levetiden er 12-15 år, avhengig av bruk og eksponering. Stoff blir vanligvis slitt, sprøtt, og tørt med årene.

Håndregler ved betjening av løftepute
 • For økt løftehøyde, kan det benyttes to puter på hverandre, men ikke flere enn dette.
 • For å øke løftekraften, kan to puter legges ved siden av hverandre.
 • For optimal løft, bør en legge to puter på hver side av objektet som løftes.
 • En kan legge skolinger, plankverk, og annet skikket materiale under og over puten om det er for god plass før løft. Ved for stort tomrom, får en ikke benyttet putens potensiale.
 • Slangene har oftest to-hånds kuplinger. Dette krever at en ring presses bakover for å løse ut koblingen.
 • Hold orden på slangene, og bruk gjerne flere farger for å se forskjell på hvilken slange som går hvor.
 • Putene kan kobles til en flaske på 200-300 bar med reduksjonsventil, eller direkte fra 8-bars uttak på en bil.
 • Det er viktig at det er en person med god oversikt over innsatsen som styrer løftet. Denne personen fungerer som formann. Kan godt være utrykningsleder om denne har kapasitet.
 • Følg med på trykket som går inn i puten. Over 8 bar betyr at sikkerhetsventiler åpner seg.
 • Ved bruk av to puter som er stablet, fyll opp den nederste først for å danne fundament for den øverste. Tøm ikke begge putene samtidig.
 • Ved bruk av flere puter, kan kranen (ventilen) på puten stenges, og slangen kan kobles til en annen pute. Puten skal da holde på trykket om den er utstyrt med slik kran / ventil.
 • Vektforskyving, gynging, og andre bevegelser kan overbelaste putene.

Som et tips: Løfteputen kan sikres ved hjelp av løftestropper og liknende for en improvisert løsning om dette er nødvendig i farten. Da må en sørge for at en ikke overbelaster putene.