Hopp til innholdet

Teknikk

Slokkemidler

En typisk brann kan slokkes på fire måter.

  1. Fjerne det brennbare materialet (lemping)
  2. Senke temperaturen til under materialets antennelsestemperatur (kjøling)
  3. Redusere / fjerne tilgangen på oksygen (kveling)
  4. Tilføre kjemiske stoffer som virker forgiftende på forbrenningsprosessen

Branntrekanten består av oksygen, temperatur, brannbart materiale.

Brannfirkanten består av branntrekanten pluss en kjedereaksjon som gir en firkant.

Kjøling er å senke temperaturen i reaksjonsområdet til under temperaturen som trengs for å opprettholde forbrenningsprosessen. Kvelning er å justere mengdeforholdet mellom de ulike sidene i branntrekanten slik at forbrenningsreaksjonen ikke kan fortsette. Lemping er å fjerne det brennbare materialet og stenge tilførselen av brennbar gass og væske. Dette gjør du tidlig i forbrenningsfasen, og du får det bare til om du har god beskyttelse og det er lite varme.

Les mer »Slokkemidler