Hopp til innholdet

Bakke-til-luft bakkesymbol – kommunikasjon

I nødstilfeller og utfordrende situasjoner hender det at kommunikasjonsutstyr svikter. Derfor er det lurt å ha en idé om hvordan vi kan utføre en enkel form for kommunikasjon med andre etater, enheter, eller kjøretøy. Nå tar vi for oss kommunikasjon med fly og helikopter.

Kort fortalt:

Luftfartøy bruker flyradio. Dette er en VHF (noen har UHF kapasitet) som stilles mellom 118 og 136 MHz. Nødfrekvensen for fly ligger på 121.5 MHz. Fly og biler som kommuniserer på flyplass, har fastmontert stasjonær flyradio. Bilene er oftest fraskilt fra frekvensen flyene bruker, men dialog mellom bil og luftfartøy er også mulig.

Det finnes også bærbare radioer som ligger på flybåndet. Dette brukes om noen forlater kjøretøy, eller beveger seg til og fra i områder det er radiopåbud.

Alternativ kommunikasjon, symbol

Du kan komme ovenfor egne SAR (Search And Rescue) luftfartøy eller sivile luftfartøy som er stilt til rådighet. Pilotene på disse fartøyene pugger neppe bakke-til-luft tegnene daglig, men de har gått igjennom dette tidligere og skal kunne det.

Tegnene er som følger:

En stor “V” på bakkenTrenger hjelp
En stor “X” på bakkenTrenger legehjelp
En stor “N” på bakkenNei (No)
En stor “Y” på bakkenJa (Yes
En pil på bakken“Vi fortsetter denne retning”
To piler i en retningIndikasjon på at skadde eller overlevende er denne retningen
To “X” på bakken (XX)Ikke mulig å fortsette, returnerer hjem
To “N” på bakken (NN)Ingen funn, fortsetter søk
To “+” tegn (++)Har funnet noen overlevende
To “L” med strek under (LL)Har funnet alle overlevende
Tre “L” (LLL)Søk og oppdrag fullført

Slike signaler som nevnt ovenfor skal være minst 2,5 meter i størrelse. De bør legges ut så nøyaktig og tydelig som mulig, og ha fargekontrast slik at de skiller seg ut.

Fly kan kommunisere med deg for å kvittere at de har sett meldingen din. I dagslys “vinker” flyet med vingene (vingene går opp og ned) og i mørket blir flyet å blinke med landingslys 2 ganger, alternativt blinke med navigasjonslysene om dette er bedre. Flyet kan også “nikke” opp og ned med nesen, spesielt helikopter.

Om flyet ikke reagerer til bakkesignalene, må du regne med at meldingen ikke er forstått.