Brannteori.no

Brannteori.no er overhalt og har gått bort fra WordPress.

Hoveddokumentet

Notater fra eget brannkurs som dekker det meste. Klikk her.

Prosjekt: skru

En nettportal for hjelpemiddel og SOP for mekanisk problemløsning er under arbeid.

Om brannteori.no

Domenet ble kjøpt tidlig fordi det var beskrivende for oppgaven det skulle løse. Hoveddokumentet er egne notater fra BRP-kurset på Rygge i 2018. I en periode publiserte jeg en puggeløsning for definisjoner av ord, men disse forandret seg såpass ofte at den ble tatt ned.

Veien videre

Det arbeides med et masterark for sanitet i tillegg til brannteori dokumentet.